इटहरीः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, ०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागू गर्ने व्यवस्था छ । तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तोकेको ढाँचा अनुरुप  नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

महालेखापरिक्षकको कार्यालयका प्रमुख तोयम रायले २०८१ जेष्ठ १३ गते इटहरी उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै सो कुरा जनाएका हुन् । 

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा संचालन गरेका कार्यक्रमहरुमा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सो माथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै पालिकाबाट गरिएका कमजोरीहरु निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ । 

777ec97f-a017-478d-9a66-6acdc6039739

e823145e-ba88-4437-bd3b-e8322e5e5283

c388a7c2-3fa1-4aa0-a1c1-6a56dff843d5