इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा शिर्षकगत अभिलेख तयार नै नगरि १ करोड ६४ लाख २० हजार ६ सय ९४ रुपियाँ कन्टिजेन्सी वापत खर्च गरेको पाइएको छ । पालिकाले बजेटको आधारमा नियम विपरित १ करोडबढी कन्टिजेन्सी खर्च गरि अनियमित गरेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरलाई २०८१ जेष्ठ १३ गते बुझाएको अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्तिम लेखा प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा पालिकाले कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा कार्यविधि तयार गरेर मात्र गर्नु पर्ने कानुनीले व्यवस्था भएपनि सोको विपरित खर्च गरेको पाइएको हो । 

यसरी पालिकाले सो शिर्षकको रकम खर्च गर्दा चालु प्रकृतिका तथा पुँजीगत प्रकृतिका खर्च सम्बन्धमा एकिन गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

ad64c742-8a6c-4c05-83bf-7007a84566e5

इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा १८७ योजनाको कुल बजेट रु.९०,३६,४५,०००.०० का आधारमा १ प्रतिशतले हुने रु.९८,३६,४५०.० कन्टिजेन्सी खर्च वापत कट्टी गरेको देखिन्छ । 

कन्टिजेन्सी खर्च भुक्तानी खर्चका आधारमा गर्नु पर्नेमा नियम विपरित  बजेटका आधारमा भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ । 

बजेटको आधारमा कट्टी गरेको रकम रु.६५,८४ २४४.०० भन्दाबढी भुक्तानी हुने गरि कन्टिजेन्सी खर्च गरेको नियम संम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । 

itahari-metro

महालेखाले इटहरी उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा संचालन गरेको १८७ योजनाहरुमा भएको खर्च रु.५६,१८,१६,३४२.१३ का आधारमा रु.५६,१८,१६३.०० मात्र खर्च गर्न मिल्ने देखिएकाले यसरी बजेटका आधारमा र कट्टी रकम भन्दा बढी रु.१,०,८,०२,५३१.०० अनियमित रुपमा  कन्टिजेन्सी खर्च गरेको औल्याएको छ ।