-गोविन्दराज ओझा

प्रेम थियो तिमीसँग सारा जगतमा चर्चा भयो

त्यही प्रेमको कथा हाम्रो संसारभरि फैलियो            


हामीले गाउने गीत सबैले सुन्न थाले

भेटघाट हँुदा तिमीसँग अनेक प्रश्न सोध्न थाले     

प्रेम थियो तिमीसँग त्यही कथा बन्यो

हाम्रो माया यो जगतमा नमुना भयो


तिमीसँगको भेटमा तिमीले मुस्कान देखाउँछौ

हाम्रो माया प्रेमको कहानी सबैलाई सुनाउँछौ

यो श्रृष्टी रहञ्जेल रहिरहन्छ हाम्रो माया

सदा अमर रहन्छ हाम्रो मायाको कथा ।।।