इटहरीः सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने हालका जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरिरहेको इटहरी नगर सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्राविधिकमूल्याङकनको प्रमाण पेश बिना नै ह्यूमपाईप खरिदमा २१ लाख ९८ हजार १ सय ३३ रुपियाँ नियम विपरित भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

इटहरी सरकारले पालिका तर्फको ह्यूपाईप खरिदमा भौचर नम्बर १७६७ बाट २०८० असार २४ गते शंकर सिमेन्ट कंक्रिट उद्योग प्रालिलाई २९० थान ह्यूमपाईप खरिदमा २१ लाख १ हजार २ सय ५८ रुपियाँ भुक्तानी गरेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले इटहरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

त्यसैगरी वडा नम्बर ८ को ह्यूमपाईप खरिद तर्फ २०८० जेष्ठ २२ गते भौचर नम्बर १६०३ मार्फत ७ थान खरिद बापत ९६ हजार ८ सय ७५ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

4cd6cec5-2d80-47b0-9130-1b7907fffd55

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ दफा १२३(१) मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौताका आधार नापी किताब, रनि बिल संलग्न गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने साथै दफा १२५ मा प्राविधिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । पालिकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा गरिने कार्यका लागि नगरको समपुरक शिर्षक तथा वडाको ह्यूमपाईप खरिद शिर्षकबाट २९७ ह्यूमपाईप खरिद गरी  २१ लाख ९८ हजार १ सय ३३ रुपियाँ भुक्तानी भएको छ ।

तर, खरिद भएको ती ह्यूमपाईप कहाँ कहिले प्रयोग भएको हो , सोको प्राविधिक मूल्यांकन पेश नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । महालेखाले प्राविधिक प्रमाण विना भूक्तानी दिइएको सो रकममाथि प्रश्न उठाउँदै प्राविधिक मूल्यांकनको प्रमाण पेश गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।